معانی مختلف چیدن قاشق و چنگال در بشقاب

شیوه قرار دادن قاشق و چنگال روی بشقاب میتواند معانی مختلفی داشته باشد. در نحوه چیدن فاشق و چنگال در بشقاب میتوانید پیغام برای میزبان خود بگذارید. اگر کارکنان یک رستوران، واقعا آموزش کلاسیک دیده باشند می توانند زمانی که شما به صورت موقت میز غذا را ترک می کنید با دیدن منظره ی بشقاب تان متوجه بشوند که اوضاع چطور است. حال در این مقاله با چند ترفند  که نحوه چیدن قاشق و چنگال در بشقاب آشنا می شوید.

انواع پیغام گذاری در بشقاب

ما در این جا نحوه پیغام گذاری قاشق و چنگال و کارد را به شما توضیح میدهیم که چگونه برای میزبان خود پیغام بگذارید.

یک پرس غذای اضافه

وقتی قاشق و چنگال یا کارد و چنگال را حالت به اضافه می گذاریم یعنی به میزبان خود نشان میدهیم که تمایل به خواستن یک پرس غذای دیگر هستیم یا باز تمایل به ادامه غذاخوری داریم. به دلیل اینکه در فرهنگ غذاخوری از گفتن در خواستن یک پرس بیشتر خودداری کنیم با علامت نشان دادن یک پرس غذای بیشتر با نحوه چیدن قاشق و چنگال این درخواست را به راحتی بیان می کنیم.

معانی چیدن قاشق و چنگال در بشقاب

شاید دوست داشته باشید مطالب را بخوانید : آیا قاشق و چنگال 7 رنگ خوب است ؟

سپاس گذاری از میزبان

بعد از اتمام غذاری برای اینکه برای میزبان یا گارسون ها از پذیرایی و سرویسی که ارائه دادند تشکر کنیم برای آنها با نحوه چیدن کارد و چنگال در بشقاب پیغام تشکر میگذاری. وقتی کارد و چنگال یا قاشق و چنگال حال موازی در کنار هم و بصورت افقی در مقابل خودمان قرار می دهیم به معنای تشکر از میزبان خود هستیم . این پیغام در مهمانی ها برای گفتن رضایت از غذا کاربرد دارد.

نحوه چیدن قاشقو چنگال سر میز

 نارضایتی خود از غذا

در هنگاهی که غذایمان تمام شد یا اصلا دیگر تمایل به دادن ادامه غذا نداشتید و از میزبان یا گارسون خود ناراضی بودید میتوانید با نحوه چیدن کارد و چنگال یا قاشق و چنگال مطابق شکل سر هر دو را داخل یکدیگر بصورت یک زاویه 60 در بگذارید که میزان نارضایی خود را نشان ندهید . این پیغام درحالی بکار می رود که از گفتن نارضایتی خود خودداری می کنید و تمایل دارید در خفا این پیغام را بگذارید.

پیغام گذاری با قاشق وچنگال

پایان دادن به غذا

در صورت عادی در رستوران ها یا در مهمانی ها اگر دیگر تمایل به خوردن غذا چه در صورت نمارضایتی یا چه در صورت رضایتمندی دیگر غذا را نمیخورید یا غذای خود را کامل خورده اید میتوانید پیغام پایان دادن به غذا را بگذارید که مطابق شکل کارد و چنگال یا قاشق و چنگال را بصورت عمودیو موازی در کنار یکدیگر قرار دهید.

 معانی مختلف چیدن قاشق و چنگال


 توقف کردن غذاخوری

از این پیغام میتوانید در خیلی از مواقع که در هنگام غذاخوری خود را توقف کرده اید و بعد ادامه میدهید یا به عبارت دیگر در غذاخوری خود وقفه میگذارید این است که قاشق و چنگال خود را مطابق شکل بصورت متقاطع ولی در کنار یکدیگر قرار داده ایم را نشان می دهیم.

فرهنگ غذاخوری


جمع بندی

در فرهنگ های غذاخوری یکسری نکات رعایت می شود . که در این نکات بدلیل خودداری کردن از یکسری عادات که تمایل به انجان آن در عادات غذاخوری نداریم یکسری اصول ها و قوانین بوجود میاید در این زمینه اصولی را رعایت کنیم یکسری پیغام های غذایی بوجود آمدند که شما را در اینکار راهنمایی می کنند.