20220403_140032

پیمانه گیر استیل


  • توضیحات محصول
  • مشخصات فنی

ساخته شده از استیل 

نوشتار اندازه پیمانه برای هر 4 عدد 

شامل 4 عدد پیمانه گیر و یک عدد حلقه

استیل
5
20220403_140032
پیمانه گیر استیل

قیمت195,000
تومان